Ontologia i fenomenologia widzialności cyfrowej

Wykład: Od Studenta do Profesora
Alcaraz 2016
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 25.04.2016, Academia Electronica – Instytu Filozofii UJ, Amfiteatr
Prelegent: dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz (RL) | Alcaraz78 (SL)
Tytuł wystąpienia: Ontologia i fenomenologia widzialności cyfrowej. O abstrakcji geometrycznej w malarstwie na przykładzie prac Zbigniewa Romańczuka.
Nagranie audio:

Alcaraz78 – Ontologia i fenomenologia widzialności cyfrowej

Film:
Prezentacja:
Linki: Akademia Sztuki – Profil
Publikacja – Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego
Zdjęcia: