Academickie overview

Kongres/konferencja: Cyberprzestrzeń i światy wirtualne – Wielkie otwarcie? Otwarta nauka i edukacja
Cyberprzestrzen_plakat
Organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)
Termin/miejsce: 02.06.2016,  Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa oraz Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Prelegent: Sidey Myoo
Tytuł wystąpienia: Akademickie overview
Nagranie audio:

Cyberprzestrzeń i światy wirtualne – Wielkie Otwarcie. Otwarta nauka i edukacja

Film:

Prezentacja:
Materiały konferencyjne: Program konferencji
Zdjęcia: