Egzamin – SEJRC

Kurs kończy się egzaminem, którego podstawą jest praca pisemna na temat wybranego przez studentki/studentów zjawiska, związanego ze środowiskiem elektronicznym (np. immersji, interaktywności, hybrydyzacji, hipertekstu, telematyczności, teleobecności, augmentalizmu), w połączeniu z problematyką filozoficzną (np. antropologią, rzeczywistością, wartościami, poznaniem, komunikacją). W pracy, (około 5 stron), zwracam uwagę na samodzielność refleksji, przez co sugeruję np. użycie mniejszej ilości cytatów, a więcej własnego tekstu. Z drugiej strony, bibliografia w tekście (fizyczna i sieciowa) winna być możliwie szczegółowa. Chodzi o własną analizę i wnioski, na ile to możliwe na poziomie pracy semestralnej, podparte literaturą. W razie zapytań, zapraszam do konsultacji tematu mejlem.

Obowiązkowy jest także egzamin ustny, którego tematyka nawiązuje do pracy pisemnej.

Opcjonalnie, choć na podwyższenie oceny (o pół stopnia), jest do rozwiązania krótki test, który można zdać u Sowy egzaminującej w Academii (przy ścieżce koło Aamfiteatru) lub na stronie kursu.

Oceniana jest również aktywność na zajęciach, jak i samodzielna prezentacja w Academii (może to być także wprowadzenie do dyskusji lub dłuższa wypowiedź).