Wernisaż – Galeria YOLO

Wystawa: Wystawa wybranych przykładów dzieł sztuki z Sieci
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ oraz Tomasz Chowaniec
Termin/miejsce: 14.11.2016, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Galeria YOLO
Prelegent: Tomasz Chowaniec (RL) – TomaszChowaniec (SL)
Tytuł: Patrzenie jest zmysłem, a widzenie wiarą
Film: