ABIS – SEJRC – 2015 / 2016

Nickname Semester work title
Nihillogin Etyka świata wirtualnego na przykładzie powieści Jacka Dukaja „Irrehaare”.
Bartea Analiza i interpretacja dzieła „Mentalność mieszkańców wielkich miast” Georga Simmela i jego skontrastowanie z myślą Marshalla McLuhana, zawartą w „Galaktyce Gutenberga”. Czy Simmelowska koncepcja da się odnaleźć w dzisiejszym elektronicznym (a przez to globalnym) społeczeństwie?
nanuj Role Człowieka w społeczeństwie a środowisko elektroniczne.
Valeria Messalina Znaczenie technologii dla środowiska fizycznego
Harmonijka Władca.exe
Q4ty Instytucje środowiska rzeczywistości elektronicznej jako analogony instytucji świata rzeczywistego pod względem kryterium interakcji podmiotowej.
Abenteuerzeit Agregat tożsamości człowieka w środowisku elektronicznym.
marla91 Robot jako podmiot moralny.
PostwarDream Hybrydyzacja wyzwaniem dla współczesnego człowieka.
Drostt Relacje międzyludzkie w erze post-iphone przedstawione w nowej sztuce internetowej.
Kogniczłowiek Zjawisko immersji oglądane przez pryzmat użycia nowych technologii w medycynie.
ZanfraBlue Narodziny obywatela sieci – o statusie ontologicznym i kształtowaniu tożsamości sieciowej.
goshen1 Nadmierna immersja i dolina niesamowitości.
Memalke Tożsamość i wykluczenie w świecie elektronicznym: studium przypadku.
NocWalpurgii Samotność wśród wielu – społeczne i personalne konsekwencje przesunięcia przestrzeni interakcji do świata wirtualnego.
rzeczspecjed Oparta o filozofię człowieka Romana Ingardena interpretacja zmian w ludzkim sposobie bytowania spowodowanych technologią współczesną.
MarAlte Estetyka człowieka bionicznego. Wpływ poszerzenia zmysłów na dzieło sztuki i jego odbiór.
LightYagami Droga do superinteligencji.