ABIS – Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – 2016 / 2017

Imię Sieciowe Tytuł pracy
tomang2000 Mózgi w naczyniu- czy jest to możliwe i czy należy się czegoś obawiać?
aljulie Realne relacje w wirtualnym świecie. Czy Internet umacnia, czy atomizuje więzi społeczne?
bbuczek Zmysły w Wirtualnej Rzeczywistości – czy ewolucja przebiegnie w innym kierunku?
TomaszChowaniec Indeksalność cyfrowych reprezentacji.
Khalidevi Awatar w grach wideo wobec problemu dysonansu ludonarracyjnego.
SnickersDew Implementacje immersyjności. Percepcja czasu w wirtualnej rzeczywistości.
Auroralennox Rozwój technologii i środowisko elektroniczne w perspektywie osiągnięcia nieśmiertelności przez człowieka.
Harmonijka Czy sztucznej inteligencji należy się bać?
layan Amnel Rzeczywistość wirtualna. Rzecz o bycie, istnieniu, jestestwie w kontekście krystalizacji myśli i „oszukanego błędnika”.
Vt3k Niektóre czynniki wpływające na zjawisko immersji w wirtualnych rzeczywistościach.
Merideria Zjawisko immersji w grach komputerowych.
koczownik Zagadnienie rzeczywistości rozszerzonej na wybranych przykładach.
babyblue142 Zjawisko telematyczności i immersji, a rzeczywistość.
Simon Zukerman Kozetka w cyberprzestrzeni. O psychoterapii realizowanej za pośrednictwem środowiska elektronicznego.
Thornheim Immersyjność jako zjawisko gnoseologiczne.
dsdonia Komunikacja w rzeczywistości wirtualnej – tworzenie więzi społecznych, na przykładzie internetowych grup tematycznych.
Rayuela Człowiek a odczucia związane ze światem technologii – zjawisko immersji.
hardlakes Percepcja czasu w wirtualnej rzeczywistości.
joanna1594 Technologia rzeczywistości wirtualnej a kognitywistyczne rozważania nad naturą „ja“.
Polin95 Związek telematyczności z natura człowieka.
FifilMcGee Immersja w grach komputerowych.
PaulaFranceska Wirtualna rzeczywistość a terapia.
Dasza1995 Analiza wpływu zjawisk zachodzących w sieci na zdolności komunikacyjne jednostki w świecie rzeczywistym.
Laxus23 Kopia czy oryginał? Tajemnice teleportacji kwantowej.