Wizualizacja obrazów cyfrowych

Wykład: Od Studenta do Profesora
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 27.02.2017, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Księżyc
Prelegent: dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS (RL) – An Redinamus (SL)
Tytuł wystąpienia: Wizualizacja obrazów cyfrowych
Nagranie audio: An Redinamus – Wizualizacja obrazów cyfrowych – 2016-17
Film:
Linki:
Prezentacja: