Pedagogika i wychowanie w dwóch światach dzisiejszej rzeczywistości

Kongres/konferencja: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi
Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej,
im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Termin/miejsce: 25.04.2017, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Prelegent: Sidey Myoo
Tytuł wystąpienia: Pedagogika i wychowanie w dwóch światach dzisiejszej rzeczywistości
Nagranie audio:
Film:
Prezentacja:
Zdjęcia:
Materiały konferencyjne: Program