Automatyka w logistyce magazynowej

Wykład: Od Studenta do Profesora
Organizator: Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ
Termin/miejsce: 15.05.2017, Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ, Amfiteatr
Prelegent: mgr inż. Dominik Undak (RL) | Dex Euromat (SL)
Tytuł wystąpienia: Automatyka w logistyce magazynowej
Nagranie audio:

Dex Euromat – Automatyka w logistyce magazynowej – 2016-17

Film:

Ze względów na problemy techniczne, film nie zawiera dyskusji, jaka miała miejsce po wystąpieniu.

Linki:
Prezentacja: