Wielomedialny dialog w edukacji teorii sztuki

Kongres/konferencja: Druga Ogólnopolska Konferencja towarzysząca Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów: Intermedia a zwrot kinematograficzny
Organizator: Wydział Grafiki i Nowych Mediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie, we współpracy z WRO Art Center
Termin/miejsce: 20.05.2017, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Prelegent: Sidey Myoo
Tytuł wystąpienia: Wielomedialny dialog w edukacji teorii sztuki
Nagranie audio:

Sidey Myoo – Wielomedialny dialog w edukacji teorii sztuki.mp3

Film:

Film zrealizowany w sali konferencyjnej:

Sidey Myoo | Wielomedialny dialog w edukacji teorii sztuki from Intermedia Kraków on Vimeo.

Film opublikowano także w wideoperiodyku Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, nr 4, 2018/2.

Prezentacja:
Zdjęcia:
Materiały konferencyjne: