Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – SEJRC

Prowadzący Imię i nazwisko: Michał Ostrowicki
Imię sieciowe: Sidey Myoo
Sidey Myoo
Tytuł/Stopień naukowy prof. dr hab.
Afiliacja Uniwersytet Jagielloński
Kontakt email sidey.myoo@academia-electronica.net   |   michal.ostrowicki@uj.edu.pl
Ilość punktów ECTS*  6
Termin (semestr/dzień/godzina)  zimowy / poniedziałek / 21.00 – 22.30
Dyżur  poniedziałek, 20.00 – 21.00
Sylabus Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka
Bibliografia Bibliografia do kursu SEJRC

Bibliografia poszerzona do kursu SEJR

Zagadnienia problemowe do wykładu Zagadnienia problemowe do wykładu SEJRC
Materiały do wykładu nagrania
prezentacja
zdjęcia
linki
Egzamin egzamin
Testy test

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni