Wystąpienia konferencyjne i kongresowe


2022

Oscylacje, interferencje, subwersje – o sztuce przemian

Sidey Myoo

Academia Electronica w Altspacevr oraz w Second Life

5.11.2022

 

Sztuka analogowo-cyfrowa

Sidey Myoo

Academia Electronica w Altspacevr oraz w Second Life

11.10.2022

 

Podmiot wirtualny

Sidey Myoo

Academia Electronica w Altspacevr oraz w Second Life

17.06.2022

 

Academickie wirtualium

Sidey Myoo

Academia Electronica w Altspacevr oraz w Second Life

4.06.2022

Uniwersytecki Metaverse – Academia Electronica w Altspacevr

Sidey Myoo

Academia Electronica w Altspacevr oraz w Second Life

29.05.2022

 

VR ART – Sztuka w Metaverse

Sidey Myoo

Academia Electronica w Altspacevr oraz w Second Life

28.05.2022

 

 

VR ART – początek

Sidey Myoo

Academia Electronica w Altspacevr

25.04.2022