Wykłady Od Studentki/a do Profesorki/a

Wykłady z cyklu Od Studentki/a do Profesorki/a w Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ odbywają się w semestrze letnim, w poniedziałek, w godzinach 20:00 – 21:30

2021/2022

Nowe Wieki Ciemne.
Wokół książki Jamesa Bridle’a New Dark Age.
Technology and the End of the Future

dr hab. Ewa Wójtowicz, prof. UAP (RL) | EwaWojtowicz (SL)

Academia Electronica w Second Life – Blue City

16.05.2022

Nieznośna złożoność ucieleśnienia. Notatki z interdyscyplinarnego pogranicza

dr Jan Argasiński (RL) | Enoch Root (SL)

Academia Electronica w Second Life – Ogródek Naukowy

25.04.2022

Moralny i prawny status robotów

dr Kamil Mamak (RL) | KamilMamak (SL)

Academia Electronica w Second Life – Partenon

11.04.2022

Youtube  jako platforma twórczego komentariatu

mgr Magdalena Górska (RL) | gorskam (SL)

Academia Electronica w Second Life – Galeria Śródbrzeżna

28.03.2022

Trzy nurty Humanistyki Cyfrowej

dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS (RL) | An Redinamus (SL)

Academia Electronica w Second Life – Amfiteatr

14.03.2022