Historia Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ (pełna dokumentacja jest niedostępna)

Podsumowanie wydarzeń, które miały miejsce w kolejnych latach 2008-2013:

Academia Electronica powstała w październiku 2007

Academia Electronica – 2008-2009
Academia Electronica – 2009-2010
Academia Electronica – 2010-2011
Academia Electronica – 2011-2012
Academia Electronica – 2012-2013

2013-14

Rok akademicki rozpoczęliśmy kilkoma hybrydowymi konferencjami, wśród których jedna, zatytułowana Filozofia technologii miała szczególny wydźwięk, gdyż odbyła się w Academii. Była to druga konferencja zorganizowana w Second Life. Pierwsza, zatytułowana Internet – Nowe Media – Kultura 2.0. Perspektywy rozwoju wirtualnej nauki i edukacji, miała miejsce w 2010 i była zorganizowana przez portal Naukowy Wiedza i Edukacja oraz Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, Instytutu Kulturoznawstwa, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

24 października 2013 miało miejsce historyczne wydarzenie, tj. przeprowadzony został, po raz drugi w historii polskiego e-learningu, egzamin magisterski w sieci. Rozprawy zatytułowanej Ubiquitous Computing i Internet of Things – Nowe, technologiczne paradygmaty ludzkiej egzystencji, bronił Pan Jan Argasiński (RL) | Xavras Burner (SL). Obrona odbyła się równocześnie w sali fizycznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy egzamin magisterski w Academii, jak i pierwsza obrona doktoratu w sieci, odbyły się czerwcu 2012. Informacja o tych wydarzeniach ukazała się w The American Philosophical Association – APA Newsletter, jak również na forum Stowarzyszenie e-learningu Akademickiego.

Rok akademicki 2013/14 był też przełomowy ze względu na powstanie w pełni przygotowanej do zadań akademickich nowej strony Academii. Powstała również nowa aula w świecie Second Life – Amfiteatr. Zmiany te dokonały się głównie dzięki Neutrince Lisle przy współpracy z Dexem Euromatem i Enderem Meilerem. Działania te były wsparte rocznym finansowaniem Academii przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Academia Electronica i jej budowniczowie

Dołączył do prowadzenia zajęć, z 60 godzinnym kursem zatytułowanym Estetyka performatywna współczesnej przestrzeni miejskiej, dr Jakub Petri (RL) | Chief Salamander (SL) z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kurs przebiegał w semestrze letnim i zapowiedziany jest na przyszły rok. Seminaria doktoranckie przeprowadził dr hab. Andrzej Radomski (RL) | An Redinamus (SL) z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a konsultacje odbyła dr hab. Joanna Hańderek (RL) | Magoja (SL) z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak co roku spotykaliśmy się w Piwnicy pod Aniołami, jak również w Piwnicy odbyło się część wykładów kursowych.

Academia wzięła udział w 11 konferencjach, jak również oprócz wykładów kursowych, w ramach cyklu wykładów Od Studentki/a do Profesorki/a, wygłoszono 13 wykładów przez zaproszonych gości z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Kilkakrotnie słuchaliśmy i głosowaliśmy na listę OSG (Oryginalny Sountrack Gier), audycji muzycznej, która miała miejsce w Kominie, prowadzonej przez Dexa Euromata.

Poniżej lista wykładów, które odbyły się w Academii niezależnie od wykładów kursowych oraz spis konferencji, w których Academia uczestniczyła.

Academia Electronica – 2013-2014


2014-2015

Rok akademicki 2014-15 to ósmy rok działania Academii – czas tak szybko tutaj mija, że można odnieść wrażenie, że jesteśmy w świecie o wiele krócej. W tym roku pożegnaliśmy z żalem Piwnicę pod Aniołami, która przestała istnieć pod koniec 2014. Pojawił się z kolei Zakamarek, jako kolejne polskie miejsce w Second Life. Nowy rok świętowaliśmy wspólnym, bluesowym jam session w Smelly Cat. Kilka razy słuchaliśmy i głosowaliśmy na listę przebojów OSG (Oryginalny Soundtrack Gier), przygotowaną przez Dexa Euromata. W poniedziałkowe wieczory Mira Loewe, Static Melody lub Ender Meiler puszczali na streamie muzykę, przy której spędzaliśmy wspaniały czas, nierzadko do późnej nocy.

W tym roku, głównie dzięki Neutrince Lisle, ale także w wyniku szeregu przedsięwzięć Dexa Euromata, nastąpiła rozbudowa Academickiej strony. Zostały uruchomione testy egzaminacyjne oraz nastąpiło przystosowanie strony dla osób nie(do)widzących. Z kolei w świecie pojawiła się Sowa-Egzaminatorka, która pohukując przeprowadza egzamin. Jest to pierwszy w Polsce egzamin testowy w środowisku 3d, przeprowadzany przez bota (w razie wątpliwości, co do zasadności wystawionej oceny, proszę wątpliwości kierować do bota:)). Ruszyła także ankieta dotycząca partycypacji w Second Life, w której zapytuje się uczestników świata o odczucia związane z przebywaniem w Second Life – to badania terenowe, których celem jest stwierdzenie, czy w przypadku Second Life mamy do czynienia z grą komputerową, czy elektronicznym światem:)

Przeprowadzono jeden 60. godzinny i trzy 30. godzinne kursy, w których wzięli udział studenci i studentki z różnych Uczelni w Polsce. W ramach cyklu wykładów Od Studentki/a do Profesorki/a, w semestrze letnim, w poniedziałki o 21.00, wygłaszane były wykłady przez zaproszonych gości z całej Polski. Academia uczestniczyła w szeregu konferencjach, a w niektórych przypadkach była współorganizatorem, tak jak to miało miejsce w przypadku konferencji Filozofia technologii. I cóż po edukacji w czasach technologii.

W lipcu odbyły się kolejne obrony: pracy magisterskiej Wybrane metody i technologie pogłębiania interaktywności w sztuce cyfrowej bronił Bratłomiej Bugajski (RL) | Terendil (SL) oraz Licencjackiej, zatytułowanej Problem wolności człowieka w świecie elektronicznym Dominik Bartosz (RL) | Bartea (SL).

W tym roku Academia wzięła udział w 13 konferencjach oraz wygłoszono w niej, oprócz wykładów kursowych, 14 wykładów w ramach cyklu Od Studenta do Profesora.

Academia Electronica 2014-2015


2015-2016

W tym roku dzięki Neutrince Lisle powstała się nowa aula – Statek Kosmiczny, do którego można dostać się „skacząc w nieznane” i który dla zachowania grawitacji podczas wykładów wciąż lekko kręci się wokół swojej osi, co da się odczuć będąc w jego wnętrzu. Za sprawą Dexa Euromata, Academia znalazł się na You Tube – pojawiły się playlisty z wykładami kursowymi, wystąpieniami konferencyjnymi/kongresowymi, z obronami licencjackimi/magisterskimi oraz z wykładami wygłaszanymi w ramach cyklu „Od Studentki/a do Profesorki/a”. Dzięki Szymonowi Konkolowi (RL) | Qwertura Nirvana (SL), dokumentacja ta pojawiła się także na WikiVid.

Co jakiś czas, we wtorkowe wieczory, spotykaliśmy się w Sekcji Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ, gdzie omawiane były najnowsze zagadnienia z tematyki transhumanizmu.

Z inicjatywy dr hab. Joanny Hańderek (RL) | Magoja (SL), została przeprowadzona kolejna, trzecia edycja konferencji Filozofia technologii, a w nadchodzącym roku akademickim planowana jest następna.

Academia Electronica 2015-16


2016-17

W tym roku powstała nowa, choć niewykończona i utrzymana w mrocznych, ale też magicznych klimatach, aula Nowy Koreks, której autorką była Mirka Loewe.

Zorganizowano dwie wystawy: w pierwszym semestrze autorstwa Tomasza Chowańca (RL) | TomaszChowaniec (SL), zatytułowaną YOLO oraz w drugim, autorstwa Liliany Kozak (RL) | Gwaderlaine (SL), From Beyond. Finisaż tej ostatniej wystawy odbył się w czerwcu 2017.

Działała Sekcja Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ, której spotkania, głównie dzięki aktywności  Adriana Mroza (RL) | Abenteurzeit (SL), odbywały się zazwyczaj co dwa tygodnie, przy ognisku. Na spotkaniach prezentowano światową literaturę z zakresu filozofii techniki.

Academia przyjęła patronat nad Międzynarodową Konferencją Edukacja humanistyczna w cywilizacji technicznej XXI wieku. W poszukiwaniu pedagogicznej równowagi, zorganizowaną przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej, im. Alcide de Gaspari, w Józefowie”.

Academia Electronica – 2016-17


2017-18

Rok akademicki rozpoczęliśmy w nowej auli – klimatycznej Jaskini Platona, w której pośrodku znalazło się niewielkie jeziorko, a po ścianach pełgały cienie. To pierwsze z trzech powstałych w tym roku nowych miejsc w Academii, z których Jaskinię Platona stworzył Ender Meiler, Galerię Śródbrzeżną Mirka Loewe, a plażę przy Skalistym Wybrzeżu, w czasie wiosennych słonecznych dni, wykreowała Neutrinka Lisle.

W ramach działalności Sekcji Filozofii Techniki Studentów Filozofii UJ zorganizowano ogólnopolską konferencję naukową Człowiek w technologicznym świecie, której spiritus movens był Mariusz Markiewicz (RL) | Yacina (SL), współpracujący przy jej organizacji z mgr Adrianem Mrozem (RL) | Abenteuerzeit (SL) i mgr Dorotą Tomaszewską (RL) | Nox Walpurgii (SL). Konferencja zgromadziła 27 uczestników. Towarzyszył jej wernisaż wystawy obrazów autorstwa mgr Liliany Kozak (RL) | Gwaderlane (SL), Miejsca czasu­, zorganizowanej w Galerii Śródbrzeżnej oraz koncert na lirę korbową, Pieśni o marnościach tego świata, w wykonaniu Przemysława Ostrowskiego. Koncert odbył się w dwóch światach: w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przy Academickim Ognisku. Zarejestrowano większość wystąpień, wernisaż oraz koncert. Wybrane wideoartykuły ukażą się w wideoperiodyku Medialica, a całość materiałów znajdzie się na Academickim kanale You Tube oraz na stronie Academii. Konferencję, od strony technicznej, przygotował zespół Academii, czyli kierująca od lat Academią Neutrinką Lisle z pomocą Dexa Euromata. Działalność Sekcji toczyła się przez cały rok, więc prawie co drugi wtorek mogliśmy wysłuchać interesujących wystąpień, wygłaszanych przez zaproszonych gości.

Powróciły ćwiczenia do kursu prowadzonego w rl przez Sideya Myoo, Art & Aesthetics in XXth and XXIst Century, które co drugą środę prowadził mgr Adrian Mróz (RL) | Abenteuerzeit (SL). Abenteuerzeit zainicjował także nowy etap działalności Academii przez zorganizowanie cyklu wykładów w ramach Science Beyond Borders – The Global Academia Electronica, w którym wzięło udział kilku prelegentów, w tym z Singapuru, Hong Kongu, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych.

Zajęcia z performatoryki miasta kontynuował dr Jakub Petri (RL) | ChiefSalamander (SL).

Dex Euromat zorganizował nowy, strefowy zegar, połączony z systemem wysyłania notek.

Jak co roku Academia była otwartym miejscem, do którego można przyjść w sprawach zawodowych lub z osobistych pobudek, by porozmawiać ze znajomymi i przyjaciółmi.

Academia Electronica – 2017-18


2018-19

Rok akademicki rozpoczęliśmy w nowo wykreowanej, nostalgicznej auli Sen Endera, autorstwa Endera Meilera. Kolejne miejsce, nastrojowe i osobiste, ale otwarte dla prowadzenia wykładów powstało pod koniec roku akademickiego – Świątynia Dumania, czyli Ogródek Naukowy wykreowany przez Neutrinkę Lisle, zatopiony w słonecznej łące z drewniana chatą, w której można urządzać wystawy sztuki.

W semestrze letnim ruszyły dwa nowe kursy, tj. wykład dr hab. Joanny Hańderek, prof. UJ (RL) | JoannaHańderek (Magoja) (SL), zatytułowany Kultura współczesności – wokół kontrowersji i problemów oraz Sideya Myoo, Seminarium Futurologiczne. Pierwszy w kursów na stałe zagościł na Academickim Księżycu, drugi w Galerii Śródbrzeżnej. Za sprawą Mariusza Markiewicza (RL) | Yacina (SL) w maju odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek w świecie technologicznym. Antropologia technologii, która w znacznej części przebiegała w Academii, szczególnie jeśli chodzi o wystąpienia gości z zagranicy. Wtedy też w Galerii Śródbrzeznej zagościła wystawa malarstwa autorstwa mgr Liliany „Alfair” Kozak (RL) | Gwaderlaine (SL), zatytułowana Wędrówka.

Co najmniej raz w miesiącu odbywały się spotkania Sekcji Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ, na których można było wysłuchać interesujących prelekcji.

Po dłuższej przerwie powróciła lista OSG (Oryginalny Soundtrack Gier), co miesiąc nadawana przez Dexa Euromata, podczas której można głosować na utwory towarzyszące historycznym grom, powstałe na komputerach z początku lat 80 XX wieku, takich jak Commodore 64, ZX Spectrum lub Amiga.

Ognisko w Academickim ogrodzie niezmiennie w poniedziałki wieczorem skupia grupę przyjaciół, którzy od lat grzeją się w jego cieple, a którzy w większości przypadków nigdy nie spotkali się w rl…

Academia Electronica – 2018-19


2019-20

W tym roku Academicki miało miejsce szereg zmian. Część z nich wyniknęło z przeniesienia zajęć do sieci, co wiązało się z ogłoszeniem pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przybyło 15 nowych kursów, a wśród nich zajęcia w Szkole Doktorskiej. Przeprowadzony został tutorial przez mgr Bartosza Wiśniewskiego (RL) | OttoChriek93 (SL), Interfejs: człowiek na granicy światów, co wiązało się z wygłoszeniem sześciu wystąpień. Powstały dwie nowe aule: Drzewo i Liściasty Staw, w których od razu zaczęto przeprowadzać zajęcia. Powrócił także Orginalny Soundtrack Gier, który odbywał się raz w miesiącu. Kontynuowała działalność Sekcja Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ. W tym roku dało się odczuć większy ruch przy teleporcie – zwiększyła się ilość awatarów zmierzających na zajęcia lub przesiadujących nad stawem lub przy ognisku. Odbyło się pierwsze w Polsce publiczne wystąpienie przy użyciu Oculusa, co miało miejsce podczas konferencji Transhumanizm. Idee, strategie, wątpliwości, zorganizowanej przez Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Towarzystwem Etyki i Filozofii Techniki. Techniczne wsparcie zapewnił Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie.

Academia Electronica – 2019-20


2020-21

Czas pandemii spowodował zainteresowanie prowadzeniem kursów w Academii, których w pewnym momencie było prawie trzydzieści. W związku z tym powstał nowy “Tygodniowy Harmonogram zajęć” a także “Kalendarz zajęć”. Odświeżona została automatyczna lista obecności, a cała strona Academii została przepisana na system szyfrowany – stało się to w przeważającym stopniu za sprawą Neutrinki Lisle, z pomocą Dexa Euromata. Dex wygłosił prezentację dotyczącą Academii w Second Life Destination Guide, co spowodowało odnotowanie Academii w międzynarodowej przestrzeni edukatorów Second Life.

Pod koniec roku akademickiego dowiedzieliśmy się od Neutrinki Lisle, że odkryła nowy elektroniczny świat i zaczęła budować Academię w AltSpaceVR, który powstał z myślą o urządzeniach head-mounted display i stało się jasne, że wkroczyliśmy w kolejny wymiar wirtualności – dookolny, doświadczany z pierwszoosobowej perspektywy świat. Mamy nadzieję, że przyszły rok akademicki rozpoczniemy w Academii w AltSpace, choć Academia w Second Life pozostaje głównym kampusem.

Academia Electronica – 2020-21 2021-22

W październiku 2021 miała miejsce inauguracja Academia Electronica w AltspaceVR. Łączyło się to z rozpoczęciem pierwszego otwartego kursu Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka odbywanego przy pomocy Oculusa. W ciągu kilku tygodni powstały kolejne aule: Academia Agora, Digital Beam, IcePeak, City of Monuments, Moon Water oraz Opera, co dokonało się dzięki kreatywnej działalności Neutrinki Lisle, z techniczną pomocą Dexa Euromata. Powstała również Art Gallery, w której zaprezentowano autorską wystawę Liliany Kozak (RL) | Gwen (VR) Nostalgia. W Academii w AltspaceVR znalazło się także miejsce na dokumentację Academii z Second Life pod postacią zeskanowanych dookolnie miejsc z Second Life i umieszczeniu ich w sferach w Altspacevr.

W tym czasie miało miejsce wznowienie działalności Sekcji Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stało się to dzięki zaangażowaniu Jana Waligórskiego (RL) | Erytropoetyn (SL, VR). W tym roku akademickim Sekcja odbyła 9 spotkań, a 4 czerwca 2022, dzięki inicjatywie Erytropoetyna oraz pracy całego Komitetu Organizacyjnego w którego skład wchodziły członkinie i członkowie z różnych ośrodków akademickich w Polsce, została przeprowadzona pierwsza w Polsce i niewykluczone, że jedna z pierwszych na świecie, ogólnopolska konferencja naukowa Wirtualium. Zaprezentowano ponad 27 referatów z 18 ośrodków naukowych, także przy uczestnictwie prelegentów z kilku firm. Obradom przysłuchiwało się ponad 70 uczestniczek i uczestników. Konferencja w całości odbyła się w Altspacevr.  

Konferencja naukowa Wirtualium, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w AltspaceVR, 4.06.2022, aula Digital Beam.

Kontynuowany był cykl wykładów Od Studentki/a do Profesorki Profesora, w tym że przebiegał w Academii w Second Life.

W trakcie pierwszego semestru przeprowadzono 2 eksperymenty związane z edukacją zdalną. Pierwszy polegał na poprowadzeniu zajęć hybrydowych (polonistyka UJ), czyli że zajęcia były prowadzone w auli w przestrzeni fizycznej, przy równoczesnym ich udostępnianiu na Teams. Studenci i studentki mogli wybierać w jaki sposób chcą wziąć udział w zajęciach: albo zdalnie na Teams, albo w auli fizycznej. W grudniu na zajęcia do auli fizycznej przybyło około 10% studentek i studentów.

Aula UJ przy ul. Grodzkiej 64 w Krakowie, w której 10 grudnia 2021 Sidey Myoo przeprowadził zajęcia w Oculusie

Drugi eksperyment polegał na wygłoszeniu referatu wspólnie z dr Jackiem Złoczowskim (RL) | Funky_Grandpa (VR), Digitalna kreatywność – nieludzka sztuka na konferencji Konstelacje Lem, w połączeniu z równoległą prezentacją obrazu z Oculusa w Academia Electronica w AltspaceVR na zasadzie streamowania obrazu Acadeamia na ekran w auli konferencyjnej.

Dzięki inicjatywie Dexa Euromata Academia wzięła udział w międzynarodowym projekcie Second Life – Virtual World MOOC for 2021, podczas którego Sidey Myoo wygłosił referat Virtual Worlds as the reality of the future, a Dex Euromat Academia Electronica as the educational space.

Również z inicjatywy Dexa w AltspaceVR odbyła się kolejna edycja listy Oryginalnego Soundtracku Gier.

Znaczna część działalności Academickiej została przeniesiona do AltspaceVR, choć co poniedziałkowe, wieczorne spotkania pozostały w Academickim Ogrodzie w Second Life. Pod koniec czerwca musieliśmy znaleźć nowe miejsce dla Academii w Second Life, więc były przenosiny zakończone powstaniem nowej Academii w SL.

Academia Electronica 2021-22

Odsłuch