Academia Electronica – Instytut Filozofii UJ

Academia Electronica powstała w 2007, istniejąc na kształt Uniwersytetu działającego w Sieci, w środowisku graficznym 3d – w Second Life. Celem powstania Academii, jako placówki naukowo-dydaktycznej, jest badanie fenomenów rzeczywistości wirtualnej oraz znaczenia rozwoju technologii, np. immersji, telematyczności, teleobecności, interaktywności, sztucznej inteligencji i inteligentnych robotów lub cyborgizacji. Celem jest również zaproszenie naukowczyń i naukowców oraz studentek i studentów do wspólnego badania tych zjawisk z uwzględnieniem różnych dyscyplin naukowych, jak również do prowadzenia międzyuczelnianych kursów afiliowanych z rożnych ośrodków akademickich. Istniejąc w środowisku graficznym 3d Academia sama w sobie stała się praktycznym przykładem przedmiotu badań – laboratorium humanistyki. W 2008 przeprowadzono tu pierwszy otwarty ogólnopolski kurs akademicki Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka. W następnych latach w wykładach uczestniczyło kilkaset studentek i studentów, jak i wielu wolnych słuchaczek i słuchaczy. Poza kursami, w Academii wygłoszono kilkadziesiąt wykładów, prowadzonych przez zaproszonych gości, w ramach cyklu Od Studentki/a do Profesorki/a oraz Science Beyond Borders – The Global Academia Electronica. Wygłoszono tu szereg referatów konferencyjnych, w tym na ogólnopolskich i międzynarodowych kongresach, jak również zorganizowano kilka konferencji. W 2012 odbyła się tu pierwsza w Polsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz pierwszy egzamin licencjacki (2012) i magisterski (2015) w sieci. Od 2015 w Academii działa bot przeprowadzający egzamin testowy. W Academii odbyło się pierwsze w Polsce publiczne wystąpienie przy użyciu Oculusa. Dwudziestominutowa, zdalna prezentacja Światy wirtualne – edukacja przyszłości, miała miejsce 22 lutego 2020 podczas konferencji Transhumanizm. Idee, strategie, wątpliwości, zorganizowanej przez Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Towarzystwem Etyki i Filozofii Techniki. Techniczne wsparcie zapewnił Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Od początku powstania Academia zyskała przychylność Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, co wyrażało się w zaufaniu do poczynań Academickich, jak i we wsparciu technicznym. W 2013 Academia stała się wirtualną częścią Instytutu Filozofii UJ. Działalność Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ jest wspólnym dobrem środowiska akademickiego, jest miejscem w sieci, w którym można prowadzić działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą.

Academia Electronica to także rozwój akademizmu w sieci, miejsce do którego można przyjść w każdej chwili, gdzie można porozmawiać, posłuchać muzyki lub kontemplować. To miejsce, gdzie wchodzący do sieci człowiek jest najważniejszy.

To co tworzyło i wciąż tworzy Academię: osoby i atmosfera, to ponadczasowe, niemierzalne, wspaniałe wartości.

Archiwum kursów i wykładów z lat 2008 – 2013, znajduje się na dawnej stronie Academia Electronica: historia.academia-electronica.net

Materiały zamieszczone na stronie Academia Electronica udostępniane są na zasadach Licencji Creative Commons – uznanie autorstwa

Odsłuch