Academia Electronica

Academia Electronica powstała w 2007 istniejąc na kształt uniwersytetu działającego w Sieci, w środowisku graficznym 3d, w Second Life, a od 2021 poszerzyła swoje działanie o wirtualny świat AltspaceVR, a po zamknięciu AltsapceVR znalazła swoje miejsce w Spatial. Cele Academii, jako placówki naukowo-dydaktycznej, to badanie fenomenów rzeczywistości wirtualnej oraz znaczenia rozwoju technologii, w tym np. immersji, telematyczności, teleobecności, interaktywności, sztucznej inteligencji i inteligentnych robotów lub cyborgizacji, tożsamości sieciowej oraz znaczenia powstawania wirtualnej rzeczywistości, traktowanej jako rzeczywistość alternatywna w stosunku do rzeczywistości świata fizycznego. Celem jest również zaproszenie naukowczyń i naukowców oraz studentek i studentów do wspólnego badania powyższych zjawisk z uwzględnieniem różnych dyscyplin naukowych, jak również do prowadzenia międzyuczelnianych kursów afiliowanych przez różne ośrodki akademickie. Istniejąc w rzeczywistości wirtualnej Academia sama w sobie stała się praktycznym przykładem przedmiotu badań – laboratorium humanistyki.

W 2008 roku, w Academii przeprowadzono pierwszy ogólnopolski kurs akademicki Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka. W kolejnych latach, w szeregu kursach uczestniczyło kilkaset studentek i studentów, jak i wielu wolnych słuchaczek i słuchaczy. Poza kursami, w Academii, wygłoszono kilkadziesiąt wykładów prowadzonych przez zaproszonych gości w ramach cyklu Od Studentki/a do Profesorki/a oraz Science Beyond Borders – The Global Academia Electronica. Wygłoszono tu szereg referatów konferencyjnych, w tym na ogólnopolskich i międzynarodowych kongresach, jak również zorganizowano kilka konferencji.
W 2012 roku odbyła się tu pierwsza w Polsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej w sieci oraz pierwszy egzamin licencjacki, natomiast pierwsza obrona magisterska miała miejsce w 2015 roku.
W 2015 roku uruchomiono bota do przeprowadzania egzaminu testowego, a także Sekcja Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ rozpoczęła swoje spotkania, które obejmują tutoriale i seminaria. Na przestrzeni lat w światach wirtualnych, w których istnieje Academia powstało blisko dwadzieścia różnego rodzaju przestrzeni wykładowych. Ta różnorodność wyboru auli pozwoliła w roku akademickim 2020-21, w trakcie pandemii Covid-19, na prowadzenie równocześnie prawie trzydziestu kursów z kilku ośrodków akademickich w Polsce.
W 2020 odbyło się pierwsze w Polsce publiczne wystąpienie przy użyciu Oculusa podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Towarzystwem Etyki i Filozofii Techniki oraz przy technicznym wsparciu Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W roku akademickim 2021-22 przeprowadzono, w Academii pierwszy w Polsce trzydziestogodzinny kurs z wykorzystaniem Oculusa w wirtualnym świecie AltspaceVR. W naszych elektronicznych galeriach zaprezentowano kilka wystaw sztuki oraz cyklicznie można posłuchać tu muzycznej listy przebojów z historycznych gier komputerowych. W czerwcu 2022 przeprowadzono pierwszą w Polsce ogólnopolską konferencję naukową Wirtualium – interdyscyplinarne perspektywy rzeczywistości wirtualnej, która w całości odbyła się w wirtualnym świecie Altspacevr, gromadząc przedstawicieli z kilkunastu ośrodków naukowych oraz kilku firm. Konferencja zdobyła tytuł Konferencji Roku 2022 w ogólnopolskim konkursie StRuNa.

Na początku 2022 zarejestrowany dorobek w postaci ponad 270 filmów oraz dodatkowo nagrań audio i w szeregu przypadków towarzyszących im prezentacji z lat 2008-21 został zarchiwizowany.

Od początku powstania Academia zyskała akceptację władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Instytutu Filozofii, ale w 2023 relacja ta straciła na dynamice.

Academia Electronica jest wspólnym dobrem środowiska akademickiego, jest miejscem w sieci w którym można prowadzić działalność naukową i dydaktyczną. Academia to także rozwój akademizmu w sieci, miejsce do którego można przyjść w każdej chwili, gdzie można porozmawiać, posłuchać muzyki lub kontemplować. To miejsce, gdzie wchodzący do sieci człowiek jest najważniejszy.

Obecny trzon zarządzający Academią to: Sidey Myoo, z którego to inicjatywy Academia powstała; Neutrinka Lisle, administratorka Academii i główna kreatorka przestrzeni wykładowych; Dex Euromat, kreator oraz konsultant techniczny. Na przestrzeni lat Academia rozwijała się dzięki wielu różnym osobom. Wkład ten wielokrotnie nie był tylko dobrym słowem czy sugestią zmian, lecz także i obiektem, który do dziś jest i służy Academii. Wszyscy pozostajecie w naszej pamięci, kłaniamy się nisko i składamy serdeczne podziękowania.

To, co tworzyło i wciąż tworzy Academię, to osoby i atmosfera, to ponadczasowe, niemierzalne, wspaniałe wartości określające naukę, sens poznawania i wymiany wiedzy, wgląd w przyszłość oraz znaczenie rozwoju.

Materiały zamieszczone na stronie Academia Electronica udostępniane są na zasadach Licencji Creative Commons uznanie autorstwa.