Deklaracja moralności dla człowieka w świecie elektronicznym

  1. Twoje wcielenie elektroniczne posiada Twoje sumienie.
  2. Wkraczając do elektronicznego świata, wkraczasz do świata, w którym istnieją rzeczywiste, obiektywne wartości moralne.
  3. Przybierając Imię Sieciowe otrzymujesz niespotykaną w świecie fizycznym wolność i przyjmujesz odpowiedzialność za swój elektroniczny, moralny portret.
  4. Współistniejące z Tobą inne elektroniczne wcielenia są prawdziwymi ludźmi.
  5. Twoje czyny w świecie elektronicznym będą pociągały rzeczywiste konsekwencje, czasem oddziałujące szerzej niż w świecie fizycznym.
  6. Czyniąc zło w świecie elektronicznym ranisz drugiego człowieka duchowo, nie fizycznie.
  7. Elektroniczne wcielenie może wpływać na tożsamość w świecie fizycznym i zmieniać człowieka, być źródłem dla doświadczenia własnego istnienia.

                                                                                                                  Sidey Myoo