Wykład w Second Life

Wykład w Academia Electronica jest wygłaszany online, przy wykorzystaniu zestawu słuchawki+mikrofon. Aby głos docierał do słuchaczy należy wcisnąć ikonkę “Speak”, znajdującą się w dolnej części ekranu Second Life, która uruchamia komunikację głosową. Jeśli podczas wypowiadania słów pojawia się zielona „falka”, to oznacza to, że głos dociera do Second Life i słuchaczy.

Podczas wykładu można wykorzystywać ekran – pokazywać slajdy. Slajdy to pliki typu JPEG lub PNG, które są wciągane do Second Life. Aby slajd pojawił się na ekranie w Academii, należy przeciągnąć go z inventory/szafy (miejsce, gdzie lądują slajdy po wciągnięciu do Second Life to folder użytkownika: Textures/Tekstury). Wciągnięcie jednego pliku graficznego do Second Life jest płatne i kosztuje 10 Linden Dolarów, czyli kilka groszy.

Do dyspozycji studentek/studentów służy ogólny czat pisany, na którym podczas wykładu mogą pojawić się komentarze, rozwijane są myśli lub podawane linki. Może to rozpocząć wspólną dyskusję, w której prowadzący wykorzystuje głównie głos, a studentki/studenci czat pisany.

W Academia Electronica istnieje elektroniczny system sprawdzania obecności, który prowadzący uruchamia na początku wykładu. Uruchomienie systemu polega na kliknięciu w kulkę znajdującą się w auli, nieco z tyłu, za słuchaczami. Na tej podstawie powstaje lista obecności z danego wykładu, jak i procentowy udział każdego ze studentów/studentek w kursie. Lista obecności przesyłana jest samoczynnie na adres e-mail prowadzącego.

Praktyką jest nagrywanie wykładów i archiwizowanie ich na stronie Academii. W tym celu można użyć prostego w obsłudze programu Audacity, który nagrywa jedynie głos. Nagrany materiał przerabia się na plik mp3 (przy pomocy wtyczki do Audacity: LAME), a następnie nagrany wykład można umieścić na stronie Academii. Do rejestracji wykładu można użyć innych programów, np. nagrywających zarówno głos jak i obraz, a tak powstały film również można umieścić na stronie Academii.

Do zobaczenia w elektronicznym świecie 🙂