Academia Electronica – VR (AltspaceVR)

Jak dostać się do Academia Electronica w AltspaceVR?

Wejście do świata AltspaceVR wymaga posiadania konta Microsoft, aby móc je powiązać z aplikacją AltspaceVR. Można to zrobić na stronie: https://altvr.com/

W pierwszej kolejności należy pobrać na komputer aplikację ze strony Microsoft Store: Get AltspaceVR – Microsoft Store (Windows lub Mac) lub ze strony AltSpaceVR: https://altvr.com/getaltspacevr/ lub poprzez Steam. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na rodzaj urządzenia, na którym będzie uruchamiany AltSpaceVR, np. komputer (2D) lub Oculus (3D).

Wejście z wykorzystaniem komputera: Po zainstalowaniu AltspaceVR i utworzeniu awatara (‘New account’ –> ‘Display Name’ (bez polskich znaków) –> ‘User Name’ (bez polskich znaków, nie można tej nazwy później zmienić), będąc zalogowaną/zalogowanym do AltspaceVR, bez dodatkowych kliknięć należy w przeglądarce wpisać link: https://account.altvr.com/worlds/1747310441224208740/spaces/1767782592381191075 Na ekranie pojawi się tablica powitalna, na której będzie znajdowała się Academia Electronica z przyciskiem ‘Enter now’. Po kliknięciu w ‘Enter now’, a dalej zgody na otwarcie AltspaceVR, czyli przycisk ‘Wybierz aplikację’ oraz kolejny ‘Otwórz odnośnik’, ponownie trzeba kliknąć ‘Enter’ znajdujący się mniej więcej na środku wyświetlacza i po kilku sekundach, gdy wczyta się świat, znajdziemy się w auli Academii. Kliknięcie prawym klawiszem myszy powoduje otwarcie się podręcznego menu ekranowego.

Wejście z wykorzystaniem urządzenia head-mounted display (np. Oculus): W pierwszej kolejności należy odnaleźć i otworzyć w Oculusie aplikację AltspaceVR. Po wejściu do świata AltspaceVR i powiązaniu konta, na powitalnym ekranie głównym należy kliknąć w niebieską zakładkę (drugą od góry po lewej stronie z ikoną kartki z kalendarza) z napisem ‘Enter Code’, a następnie wpisać kod: HHN634. Po kliknięciu ‘Enter’ pojawi się tablica informacyjna o miejscu, gdzie ponownie klikamy ‘Enter’. Po załadowaniu się świata jesteśmy już w Academii.

Informacja ogólna (2D/3D): Po przejściu tablicy powitalnej AltspaceVR (czyli będąc w dowolnym miejscu w AltspaceVR), po lewej stronie na dole znajduje się menu, w którym jest mniejszy przycisk ‘Title screen’, którego kliknięcie umożliwi otwarcie ekranu powitalnego AltspaceVR i dalej wpisanie kodu.

Jak wyszukać Academię w wyszukiwarce miejsc w AltspaceVR?

Wchodzimy na stronę www AltspaceVR – https://account.altvr.com/worlds/search

W okno wyszukiwania wpisujemy “Academia Electronica” i wciskamy przycisk SEARCH.

Klikamy w znaleziony obrazek z Academią – to przeniesie nas do strony Academii w AltspaceVR. Jeśli chcemy wejść na Oculus – musimy skopiować/zapisać sobie kod znaleziony z lewej strony (Code: HHN634). Możemy też dodać Academię do ulubionych światów – FAVORITE. Wtedy w aplikacji Oculusa znajdziemy Academię już zawsze – udając się do menu z ulubionymi światami.


Możemy też (po wciśnięciu SEARCH na WWW) kliknąć ‘VISIT NOW’ – jeśli chcemy wejść do Academii z PC (aplikacja AltspaceVR otworzy się automatycznie na komputerach PC).

Jak wyszukać znajomych w AltspaceVR?

Wchodzimy na stronę WWW AltspaceVR https://account.altvr.com/users/search, logujemy się.

Wybieramy z menu – Friends a następnie Search. W okienku wpisujemy pseudonim (imię sieciowe szukanej osoby) i wciskamy SEARCH.