Sekcja Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ

 

Erytropoetyn | Jan Waligórski – przewodniczący (jan.waligorski@student.uj.edu.pl)

bleidd | Sylwia Butkiewicz – vice-przewodnicząca

Sidey Myoo – opiekun naukowy

 


Spotkanie 47

25 lutego 2022

25 lutego odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone organizacji konferencji naukowej przez Sekcję. Było to pierwsze spotkanie w nowo zaprojektowanej auli Moon Water, która okazała się świetnym miejscem do kreatywnej burzy mózgów. Wspólnie ustaliliśmy główne założenia konferencji oraz wyłoniliśmy skład Komitetu Organizacyjnego:

  • Erytropoetyn | Jan Waligórski – przewodniczący,
  • AnMaBaj | Anna Bajer,
  • bleidd | Sylwia Butkiewicz,
  • Liliana | Liliana Kozak,
  • Plastic-Soil | Viacheslav Kyrylov.

Sidey Myoo został opiekunem naukowym konferencji.

 


Spotkanie 48

17 marca 2022

17 marca miało miejsce drugie spotkanie poświęcone organizacji konferencji naukowej “WIRTUALIUM – interdyscyplinarne perspektywy rzeczywistości wirtualnej”. Na spotkaniu podsumowaliśmy wykonane zadania i podjęliśmy kluczowej decyzje. Kilka dni po spotkaniu zostały opublikowane informacje o naszej konferencji na Facebooku oraz uruchomiliśmy stronę www konferencji.

“WIRTUALIUM to konferencja naukowa poświęcona tematyce świata wirtualnego jako interdyscyplinarnego obszaru badawczego. Powstawanie metawersów, hybrydyzacja ludzkiego życia, ekspansywny rozwój technologii, choć niegdyś były jedynie futurologicznymi wizjami, dziś powinny stanowić przedmiot naukowych badań i refleksji. Uważamy, że naukowcy i artyści powinni od samego początku brać czynny udział w odpowiedzialnym konstruowaniu nowego, wirtualnego świata. WIRTUALIUM to miejsce do przedstawienia wyników badań i do zaistnienia dyskusji na temat techniki i świata wirtualnego, jako prawdziwego wycinka świata, który domaga się opisania, również w celu wytyczenia najlepszych kierunków jego rozwoju. Konferencja stanowi także próbę wykorzystania potencjału wirtualnego środowiska, jako miejsca do zorganizowania tego typu wydarzenia.”

🌐 www.wirtualium.pl / https://fb.me/e/2kfgWmLwU

 


Spotkanie 49

19 maja 2022

19 maja odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego WIRTUALIUM wraz z Komitetem Naukowym. Podczas spotkania ocenialiśmy nadesłane zgłoszenia. Było to prawdopodobnie najdłuższe spotkanie Sekcji, potrwało od godziny 18:30 do 23.

 


Spotkanie 50

02 czerwca 2022

2 czerwca odbyła się próba generalna przed konferencją. Testowaliśmy możliwości moderacji wydarzenia w środowisku AltspaceVR oraz dzieliliśmy się obowiązkami w dniu wydarzenia.

 


WIRTUALIUM – interdyscyplinarne perspektywy rzeczywistości wirtualnej

04 czerwca 2022

 

4 czerwca 2022 roku odbyła się pierwsza w Polsce konferencja w VR-owym środowisku (AltspaceVR) – WIRTUALIUM. W konferencji wzięli udział specjaliści badający i tworzący wirtualną rzeczywistość w Polsce. Otrzymaliśmy 34 zgłoszenia do udziału w konferencji, spośród których komitet naukowy wybrał 24 prelegentów. Prelegenci reprezentowali 18 różnych ośrodków naukowych z całej Polski, jak i zza granicy. Podczas konferencji odbyło się również 5 wykładów gości specjalnych – An Redinamusa (dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS), joannep (dr Joanna Popińska), JotGie (dr hab. Jowita Guja, prof. AGH), TeleDruida (dr Tomasz Walczyk) oraz Sideya Myoo. W konferencji uczestniczyło ok. 70-80 osób. Pełny harmonogram konferencji dostępny jest pod adresem: www.wirtualium.pl/harmonogram.

 


Spotkanie 51

16 czerwca 2022

16 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie Sekcji w roku akademickim 2021/22. Podczas spotkania podsumowaliśmy działalność koła, wspominaliśmy wydarzenia, wykłady i spotkania. Była to również okazja do podsumowania WIRTUALIUM, omówiliśmy zebrane statystyki, zastanawialiśmy się nad tym, co możemy zmienić, by następna edycja była jeszcze lepsza. W Academia Agora ustawiliśmy pamiątkowe zdjęcia z konferencji.