Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – SEJRC

Prowadzący Imię i nazwisko: Michał Ostrowicki
Imię sieciowe: Sidey Myoo
Sidey Myoo
Tytuł/Stopień naukowy prof. dr hab.
Afiliacja Uniwersytet Jagielloński
Kontakt email sidey.myoo@academia-electronica.net   |   michal.ostrowicki@uj.edu.pl
Ilość punktów ECTS*  3 (30 godz.)
Termin (semestr/dzień/godzina)  zimowy / poniedziałek / 21.00 – 22.30
Dyżur  poniedziałek, 20.30 – 21.00
Sylabus Sidey Myoo_Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – sylabus 
Bibliografia dodatkowa Sidey Myoo_Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – bibliografia dodatkowa
Zagadnienia problemowe do wykładu Sidey Myoo_Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka – zagadnienia problemowe
Materiały do wykładu nagrania
prezentacja
zdjęcia
linki
Egzamin egzamin
Testy test

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni