Sztuka elektroniczna – SE

Prowadzący Imię i nazwisko: Michał Ostrowicki
Imię sieciowe: Sidey Myoo
Sidey Myoo
Tytuł/Stopień naukowy prof. dr hab.
Afiliacja Uniwersytet Jagielloński
Kontakt email sidey.myoo@academia-electronica.net   |   michal.ostrowicki@uj.edu.pl
Ilość punktów ECTS* 3 (30 godz.)
Termin (semestr/dzień/godzina) letni / piątek / 11.00 – 12.30
Dyżur poniedziałek, 20.00 – 21.00
Sylabus Sidey Myoo_Sztuka elektroniczna_sylabus
Bibliografia Sidey Myoo_Sztuka elektroniczna_bibliografia
Zagadnienia problemowe do wykładu
Materiały do wykładu nagrania
prezentacja
zdjęcia
linki
Testy test

* Ilość punktów ECTS może być zmieniona przez Kierownictwo Instytutu innej Uczelni