Academia Electronica

Academia Electronica powstała z inicjatywy Sideya Myoo w 2007, istniejąc na kształt uniwersytetu działającego w wirtualnym świecie Second Life. Od 2021 poszerzyła swoją działalność o wirtualny świat AltspaceVR, a po jego zamknięciu w 2022 znalazła swoje miejsce w Spatial.

Genezą powstania Academii były wnioski płynące z badań filozoficznych nad rzeczywistością wirtualną, prowadzone głównie na gruncie ontologii, co doprowadziło do sądu dotyczącego istnienia rzeczywistości wirtualnej, jako rzeczywistości alternatywnej w stosunku do świata fizycznego. Zasadniczym przedmiotem badań naukowych prowadzonych w Academii, jako placówki naukowo-dydaktycznej, jest analizowanie rozwoju i znaczenia rzeczywistości wirtualnej w perspektywie antropologicznej. Prowadzone analizy dotyczą również rozwoju technologii i związanych z tym takich zjawisk, jak immersja, interaktywność, telematyczność, haptyczność, teleobecność, budowania się tożsamości sieciowej, rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji, inteligentnych robotów oraz cyborgizacji. Są tu w sposób ciągły prowadzone eksperymenty dotyczące dydaktyki zdalnej, co sprowadza się do testowania “na gorąco” możliwości zastosowania podczas prowadzenia kursów akademickich nowo powstających technologii sieciowych. Celem istnienia Academii jest także zaproszenie naukowczyń i naukowców oraz studentek i studentów do wspólnego badania powyższych zjawisk i samej technologii z uwzględnieniem różnych dyscyplin naukowych, jak również do prowadzenia międzyuczelnianych kursów afiliowanych przez różne ośrodki akademickie.

Istniejąc w rzeczywistości wirtualnej Academia sama w sobie stała się praktycznym przykładem przedmiotu badań – laboratorium humanistyki. Przeprowadzono tu szereg eksperymentów naukowych, związanych z wykorzystaniem technologii VR, które mają lub mogły mieć pionierski charakter, będąc w niektórych wypadkach pierwszymi tego rodzaju działaniami w Polsce lub na świecie.

W 2008 w Academii przeprowadzono pierwszy ogólnopolski kurs akademicki Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka. W kolejnych latach, w szeregu kursach uczestniczyło kilkaset studentek i studentów, jak i wielu wolnych słuchaczek i słuchaczy. Poza kursami, w Academii wygłoszono kilkadziesiąt wykładów prowadzonych przez zaproszonych gości i gościnie w ramach cyklu Od Studentki/a do Profesorki/a oraz Science Beyond Borders – The Global Academia Electronica. Wygłoszono stąd zdalnie szereg referatów konferencyjnych, w tym na ogólnopolskich i międzynarodowych kongresach.

Zorganizowano tu kilka konferencji, z których pierwsza, Filozofia Technologii (w kolejnych latach odbyły się trzy edycje), przeprowadzona wspólnie z Instytutem Filozofii UJ, miała miejsce w czerwcu 2013 będąc pierwszą hybrydową konferencję naukową odbywającą się równolegle w środowisku wirtualnym, w której uczestniczki i uczestnicy mogli brać udział zdalnie, wykorzystując Academickie aule w Second Life.

W 2012 odbyła się w Academii pierwsza w Polsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej (UMCS) w sieci oraz pierwszy egzamin licencjacki (UJ), natomiast pierwsza obrona magisterska (UJ) miała miejsce w 2015.

W 2014 uruchomiono w Academii w Second Life pierwszego na świecie bota (Biała Sowa) przeprowadzającego egzamin testowy, działającego do 2020.

Biała Sowa – pierwszy na świecie bot przeprowadzający egzamin testowy

W tym samym roku rozpoczęła także swoją działalność Sekcja Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ, co wiązało się z organizacją spotkań, które obejmowały tutoriale i seminaria.

Na przestrzeni lat, w światach wirtualnych w których istnieje Academia, powstało blisko dwadzieścia różnego rodzaju przestrzeni wykładowych. Ta możliwość wyboru auli pozwoliła w roku akademickim 2020-21, w trakcie pandemii Covid-19, na prowadzenie równocześnie prawie trzydziestu kursów z kilku ośrodków akademickich w Polsce.

W 2020 odbyło się tu pierwsze w Polsce publiczne wystąpienie przy użyciu Oculusa podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, przy technicznym wsparciu Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W roku akademickim 2021-22 przeprowadzono w Academii pierwszy w Polsce trzydziestogodzinny kurs z wykorzystaniem Oculusa w wirtualnym świecie AltspaceVR.

W czerwcu 2022 przeprowadzono ogólnopolską konferencję naukową Wirtualium. Interdyscyplinarne perspektywy rzeczywistości wirtualnej, która prawdopodobnie jako pierwsza na świecie w całości odbyła się w wirtualnym świecie (AltspaceVR). Wzięło w niej udział 18 ośrodków akademickich, odbyły się 22 wystąpienia prelegentów oraz 5 wykładów gości specjalnych. Konferencja zdobyła tytuł Konferencji Roku 2022 w ogólnopolskim konkursie StRuNa. W maju 2023, w wirtualnym świecie Spatial została zorganizowana druga edycja, Wirtualium. Uczestniczyło w niej około 100 osób, odbyły się 24 wystąpienia, 4 wykłady gości specjalnych i debata ekspercka. Prelegenci reprezentowali łącznie 20 różnych uniwersytetów lub firm. Trzecia edycja Wirtualium została zorganizowana w maju 2024 przez Laboratorium EduVRLab – Wydział Humanistyczny AGH we współpracy z Academia Electronica. W ramach Wirtualium odbyła się Letnia Akademia VR, zorganizowana dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

W 2023-24 zostało przeprowadzonych pięć hybrydowych seminariów, zorganizowanych pod wspólnym tytułem Doświadczenie estetyczne w czasach Czwartej Rewolucji Przemysłowej przez Polskie Towarzystwo Estetyczne. W seminariach uczestniczył Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2023 w wirtualnym świecie Spatial, w auli Digital Beam, obyła się pierwsza otwarta obrona magisterska z wykorzystaniem Oculusów, zatytułowana Umysł ucieleśniony, ale w którym ciele? Analiza wirtualnego ucieleśnienia, na podstawie której Jan Waligórski (RL) | Erytropoetyn (VR) uzyskał tytuł magistra (UJ).

Na początku 2022 zarejestrowany dorobek w postaci ponad 270 filmów oraz dodatkowo nagrań audio i w szeregu przypadków towarzyszących im prezentacji z lat 2008-21 został zarchiwizowany.

Od 2023 do 2026 Academia uczestniczy w międzynarodowym grancie “Horizon” The Communities and Artistic Participation in Hybrid Environments (CAPHE), skupiającym badaczki i badaczy z Grecji, Kenii, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Włoch, jak również współpracuje z drugim “Horizonem”, zatytułowanym Impulse.

Od początku powstania Academia zyskała akceptację władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, co wciąż znajduje swoje potwierdzenie. Najpierw działała w ramach Instytutu Filozofii, a następnie znalazła swoje miejsce na Wydziale Filozoficznym, jak również współdziałała z Centrum Transferu Technologii UJ oraz została włączona w rozwojowy nurt naukowo-dydaktycznych przemian Uniwersytetu, jakim jest udział w działalności Jagiellońskiego Centrum Dydaktyki Cyfrowej.

W Academickich galeriach Second Life i Spatial zaprezentowano kilka wystaw sztuki, z których część wciąż można odwiedzać. Wśród nich, dzięki Neutrince Lisle, najpierw w AlstspaceVR, a następnie w Spatial zagościła do Academii Galeria Bezdomna. Cyklicznie, od 2012, można posłuchać tu muzycznej listy przebojów (8-bit) z historycznych gier komputerowych, w ramach organizowanych przez Dexa Euromata w Academickim “Kominie” w Second Life wieczorów, pod wspólnym tytułem Oryginalny Soundtrack Gier.

Obecny trzon zarządzający Academią tworzą: Sidey Myoo, Neutrinka Lisle – administratorka  Academiii i główna kreatorka przestrzeni wykładowych, Dex Euromat – kreator oraz konsultant techniczny. Bez tych dwojga osób, opiekunów Academii, Academia Electronica nigdy by nie zaistniała i nie mogłaby się rozwijać. Na przestrzeni lat Academii pomagało wiele różnych osób. Wkład ten wielokrotnie był nie tylko dobrym słowem, czy sugestią zmian, lecz także często przejawiał się w konkretnym działaniu na rzecz Academii. Wszyscy pozostajecie w naszej pamięci, kłaniamy się nisko i składamy serdeczne podziękowania.

To, co tworzyło i wciąż tworzy Academię, to osoby i atmosfera, to ponadczasowe, wspaniałe wartości określające naukę, sens poznawania i wymiany wiedzy, wgląd w przyszłość oraz znaczenie rozwoju.

Academia Electronica jest wspólnym dobrem środowiska akademickiego, jest miejscem w Sieci, w którym można prowadzić działalność naukową i dydaktyczną. Academia to także rozwój akademizmu w rzeczywistości wirtualnej, miejsce do którego można przyjść w każdej chwili, gdzie można porozmawiać, posłuchać muzyki lub kontemplować. To miejsce, gdzie wchodzący do sieci człowiek jest najważniejszy.

Materiały zamieszczone na stronie Academia Electronica udostępniane są na zasadach Licencji Creative Commons uznanie autorstwa.